• eu
 • es
 • en
 • Hondakinak Baloratzeko Laborategia

  Balorizazio-prozesuak garatzeko laborategia, teknologia hidrometalurgikoetan, pirometalurgikoetan, ionometalurgikoetan eta horien konbinazioetan oinarritua, hondakinak kudeatzeko arazoei irtenbidea emateko. Jarduera horien helburua da hondakinean dauden eta ohiko lehengaien ordez erabil daitezkeen balio-elementuak berreskuratzea (balio ekonomiko handiko metalak edo metal kritikoak, adibidez), edo ezpurutasunak ezabatu ondoren kutsatu gabeko hondakina berrerabiltzea. Lana hainbat eskalatze-mailatan egin daiteke, hasi aurretiko edo oinarrizko ikerketa baterako laborategiko saiakuntzetatik eta instalazio pilotuko prozesuen baliozkotzeetaraino

   EKIPO ETA OSAGAI GARRANTZITSUENAK

  • Guztizko islapen bidezko X izpien fluoreszentzia (TXRF)
  • Instalazio pilotu automatikoa
  • Pfaudler erreaktorea
  • Plasma planta pilotua
  • Tratamendu hidrometalurgikoko planta

  AKTIBOAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK

  Hondakinak berrerabiltzeko prozesuak

  Toxikotasuna murriztea/kentzea, desortze termikoa, egonkortzea, tenperatura baxuko suntsipena, etab. Hondakinen karakterizazioa, analisi kimikoa (lixibiazio-probak, propietate toxikologikoak) Bigarren mailako lehengaiak erabiltzeko ingurumen-arriskuaren analisia

  Hondakinak tratatzeko prozesuak, deuseztatze segurua egiteko

  Hondakinen tratamendu termikorako plasma teknologian oinarritutako prozesuak. Hondakinak egonkortzeko prozesuak Tratatutako hondakinen ingurumen-inpaktuaren egiaztapena Aplikazioetarako, adibidez: Desegiteen eta lurzoru kutsatuen konposatu organikoak kentzea Hondakinen bitrifikazioa: errauts hegalariak, amiantoa, maila txikiko hondakin erradiaktiboak.

  Hondakinetatik energia ekoizteko prozesuak garatu eta hobetzea

  Prozesuen garapena/hobekuntza, honako hauei dagokienez: Errekuntza Gasifikazioa Pirolisia Aplikazioetarako, adibidez: Hondakinen frakzio organikoaren energia berreskuratzea (plastikoa, iodoa) Organikoa) Desegiteen erregaiak: sintesi-gasa, erregai likidoa, berreskuratutako erregai solidoa...

  Likido ioniko eta disolbatzaileen fabrikazioa

  Karakterizazio fisiko-kimikoa: Schlenk line, rotavapor, TGA, ir, Espectroscopia de masak, DSC, Karl Fisher, Viscosidad, OES, TXRF, SEM/eds, Raman, mikroskopia optikoa, eskularruen kamera. Aplikazio elektrokimikoen ezaugarriak: Potentziostato, RDE Eskalako elektrokimika, semaforo iturria: korronte-iturria, aingeruak, agitazioa duten kubetak, etab. Azalerak tratatzeko planta pilotu automatikoa Gainazalen eta metalen karakterizazioa: SEM/eds, mikroskopia optikoa, Raman, etab...

  Likido ionikoen eta disolbatzaile eutektiko sakonen diseinu eta sintesia

  Likido ionikoak eta disolbatzaile eutektiko sakonak lortzeko sintesi-erreakzioak, 10-20 l bitarteko edukiera duten erreaktoreetan.

  Materialak berreskuratzeko prozesuak garatzea.

  Hidrometalurgian, pirometalurgian eta ionometalurgian (likido ionikoen bidez) hobetzeko prozesuak, esate baterako, hauek berreskuratzeko: Material kritiko eta estrategikoak: Neodimioa, dissioa, indiarra, galioa, kobaltoa, tandtaloa, etab. Hainbat hondakin ez burdinazkoak (elektronika, galdaketa..) Metalak eta prozesu metalurgikoen materialak: iragazki hautsa, zepak, harea-zorrotada Hondakin konplexuak: plastikoei lotutako metalak, papera...

  AKTIBOA KUDEATZEN DUEN ERAKUNDEA

  FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  Harremanetarako pertsona:
  amal inoka siriwardana